Kyukon Deployer

熊本県菊池市・山瀬牧場発:見届ける畜産×食育プロジェクト『KYUKON WAGYU』NFT制作チーム